Thursday, June 24, 2010

TERIMA KASIH KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Negeri Selangor (GPMS Selangor) ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pengajian Tinggi khususnya Menterinya, YB Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin yang buat pengumuman bahawa pelajar yang bakal mengikuti pengajian di universiti boleh memohon menangguhkan pembayaran yuran kemasukan mereka jika tidak berkemampuan. Perkara itu boleh dilakukan menerusi perbincangan dengan pihak universiti.

Ini merupakan langkah terbaik untuk memastikan tidak ada halangan kepada mana-aman pelajar untuk terus melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi kerana masalah-masalah tidak berkemampuan untuk membayar yuran pendaftaran kemasukan ke universiti seperti yuran sekali seperti wang hemat diri, yuran minggu haluan siswa dan kad matrik.

Kami di pihak GPMS Selangor juga menerima beberapa rintihan pelajar dan keluarga yang tidak berkemampuan dalam meneruskan atau menghantar anak-anak mereka ke IPT, namun langkah terkini Kementerian ini membuktikan bahawa kerajaan benar-benar prihatin dan memahami masalah rakyat.

Sehubungan dengan itu, tidak ada lagi halangan kepada mereka ini dan semoga dengan langkah ini akan membuka jalan kejayaan kepada anak bangsa.

No comments:

Post a Comment